parallax background

Kurumsal inovasyon hızlandırmaİnovasyon Stratejisi


Kurumlar/firmalar birbirinden faklı ve kendine özgü dinamikleri olan yapılardır, bu farklılık firmaların inovasyon yaklaşımları için de geçerli bir durumdur. Kurumsal yapınızı ve iç dinamiklerinizi analiz ederek inovasyon hazırlığınızı değerlendiriyoruz ve sizinle birlikte size özel bir inovasyon stratejisi oluşturmak için işbirliği yapıyoruz.Yenilikçiliğin şans eseri ve deneme yanılma yöntemleriyle elde edilemeyecek bir yetkinlik olduğunu düşünüyoruz, aslında yenilikçiğin uygulamalı öğrenme şeklinde sürekli bir döngüde kazanılan bir yetkinlik olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle firmaların uzun vadeli başarılar elde etmek için inovasyon konusunda sistematik bir yaklaşım izlemeleri gerektiğini düşünüyoruz.


Digital Group Partners olarak temel prensiplerden hareket ederek size en uygun inovasyon stratejisini beraber oluşturuyoruz.

Proje Hızlandırma

Fikir aşamasından fikrin hayata geçirilip izleme dönemini de içerecek şekilde uygulamalı olarak proje danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yetenek Yetiştirme

Firmanın inovasyon stratejisi çerçevesinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağı profili gerekli eğitim, çalıştay ve atölye çalışmaları sunuyoruz.


Girişimci Seçimi - Venture Scouting

Kurumsal firmaların startupları inovasyon kanalı olarak kullanabilmeleri önemli bir yetkinliktir. Startuplar ile kurumsal firmalar arasındaki bu sinerjiyi iki hizmetimiz ile sağlıyoruz: Startup Demo Günleri ve Startup Değer Önerisi Raporu sunuyoruz.

Startup Değer Önerisi Raporu

Kurumsal firmaların herhangi bir sorun ya da hedefine yönelik tüm dünyadaki startuplar taranarak kısa listeye alınan 5 startup ın firmanın sorun ya da hedefini nasıl değer kattığına dair detaylı rapor çalışması sunulmaktadır.

Startup Demo Günleri

Kurumsal şirketler ile startupların iş birlikleri doğru bir şeklide yapıldığında her iki taraf için de inanılmaz katma değer sunmaktadır. Startupların çevik ve yenilikçi teknoloji yaklaşımları ile kurumsal firmaların sektör ve pazar tecrübesini ortak bir paydada birleştirerek kurumsal inovasyon süreçlerinizi hızlandıracak çözümler sunuyoruz. Kurumunuzun ihtiyaçlarını anlayarak ihtiyaçlarınıza çözüm sağlayacak Türkiye ve dünayadaki yüzlerce startup şirketini değerlendirip en uygun olanları kısa liste olarak sizinle paylaşıyoruz. Kısa listedeki startupların çözümlerini kurumunuza detaylı olarak sunacak demo günleri organize ediyoruz.