Kurucu Ortağımız Prof. Dr. Halit Keskin ASEM’den En İyi Makale Ödülünü Aldı

Kriz Döneminde Liderlik
29 Nisan 2020
Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak atanmıştır.
17 Aralık 2020

Kurucu Ortağımız Prof. Dr. Halit Keskin ve arkadaşlarına The American Society for Engineering Management tarafından en iyi makale ödülü verilmiştir..

“Örgütün bilinçaltı faktörlerinin ve psiko-dinamiklerin özümseme kapasitesi yoluyla ürün yenilikçiliğine etkisi”

Bu Çalışma Neden Özgün?

Mühendislik yönetimi alanında şimdiye dek yeni ürün geliştirme sürecinin çoğunlukla Ar-Ge yatırımları sayesinde edinilen firma dışı bilgiye bağlı olduğu düşünülmekteydi.

Bu çalışma, firmanın iç süreçleri ile edinilen; ortak dil, başarı hikayeleri ve benzetmeler gibi sembolik bilgi mekanizmalarının yeni ürün geliştirme sürecindeki önemine dikkat çekmektedir.

Özetle, sadece Ar-Ge kaynaklı teknik bilgi değil; firmanın daha ‘soft’ olarak tabir edebileceğimiz ve anlatımsal olarak yayılan bilgisi de yeni ürün geliştirme süreçlerinde önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca, bu çalışma firmanın dışarıdan bilgi edinme kapasitesinin firma içerisinde üretilen ve yayılan bilgiyi yeni ürün geliştirme başarısına dönüştürdüğünü göstermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir