Kıymetli Hocamız Prof. Dr. Halit Keskin, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne Dekan olarak atanmıştır.

Kurucu Ortağımız Prof. Dr. Halit Keskin ASEM’den En İyi Makale Ödülünü Aldı
15 Kasım 2020
“Dijitalleşme, Sanayi-Üniversite İşbirliği ve Uluslararasılaşma Alanlarında Kapasite Gelişimi İçin Yapısal Diyalog Yoluyla En İyi Uygulamaların Transferi Projesi”
30 Ocak 2021

Prof. Dr. Halit Keskin

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesidir. Prof. Dr. Keskin’ in uzmanlık alanı Yönetim ve Organizasyondur. Örgüt Teorisi, Kompleks Adaptif Sistemler, Adaptif Yönetim Sistemleri, Örgütlerde Dayanıklılık Kapasitesi, Örgütlerde Duygu Yönetimi ve Duygusal Hafıza, Örgütlerde Duygusal Yetenekler, Kollektif Empati, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Teknolojik Öğrenme, Ürün Geliştirme Takımları, Bilgi Yönetimi, Öğrenen Örgütler konularında önemli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Keskin, örgütlerde adaptasyon yeteneği ve örgütlerin duygusal yetenekleri, teknolojik yenilik yetenekleri, teknolojik öğrenme konularında Tübitak projeleri kapsamında çalışmalar yapmıştır. Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında yer alan en prestijli “teknoloji ve inovasyon” dergilerinde çok sayıda önemli yayınlar yapmıştır. Uluslararası literatüre kurumsal duygusal yetenekler, kurumsal duygusal hafıza, teknolojik anlamlandırma yeteneği, örgütlerde dayanıklılık kapasitesi, kollektif empati, örgütsel bilgelik gibi birçok çalışmasıyla direkt olarak katkı sunmuştur.

2016 yılında Uluslararası prestiji oldukça yüksek olan Journal of Product Innovation Management Dergisi tarafından bu Dergide 1984-2013 arasında yayımlanan 1008 makale içinden yaptığı çalışmalar nedeniyle “yenilik yönetimi ve örgütsel öğrenme” alanının ana akım araştırmacısı seçilmiştir. Prof. Dr. Keskin’ in bilimsel çalışmalarına birçok uluslararası ödül verilmiştir. Bunlar arasında; en iyi makale ödülü, en iyi yazar ödülü, en fazla tavsiye edilen makale ödülü, mansiyon ödülü ve en fazla kaynak gösterilen makale ödülü bulunmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir