parallax background

Dijital Dönüşüm
 


Dijital Olgunluk Ölçümü

Kuruluşunuzun detaylı bir incelemesini yaparak öncelikle mevcut yapınızı ve sizi siz yapan önemli noktaları tespit ederek mevcut durumun resmini ortaya koyuyoruz.

Bu çalışma sırasında müşteri kitlenizi, çalışanlarınızı ve özellikle ekibinizin dijital yetkinliklerini, kurumsal bağlılıklarını ölçüyoruz. Ölçümleri yönetim takımınız, çalışanlarınız ve kritik paydaşlarınızla bire bir mülakatlar ve görüşmeler yaparak gerçekleştiriyoruz.

Etrafınızdaki dünyanın ve ekositemin nasıl değişip dönüştüğünü ve bunun kurumunuz üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Geleceği inşa eden organizasyonlar ve startup şirketlerin genel yaklaşımlarını, iş modellerini ve stratejik planlarını / kararlarını paylaşarak dijital farkındalığınızı artırıyoruz.


Dijital Dönüşüm Stratejisi

Dijital teknolojilerle beraber günümüz dünyasının ve kurumların nasıl değiştiğini inceleyerek kısa, orta ve uzun vadede sektörünüzün nasıl bir değişime maruz kalacağını tespit ediyoruz.

Yönetim ekibiniz ve kilit çalışanlarınızla beraber farklı senaryolar çalışarak kurumunuz için en uygun olan dönüşüm senaryolarını tespit ederek dijital dönüşüm stratejinizi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz dijital stratejinizin mevcut organizasyonunuz, süreçleriniz ve teknolojik altyapınızla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz.

Organizasyon, süreç ve teknolojik yetkinliklerinizle ilgili fark analizi çalışması yaparak iyileştirme alanlarını belirleyip sağlıklı bir dijital dönüşüm yolculuğuna başlamanız için yol haritanızı ve dönüşüm reçetenizi hazırlıyoruz.


.

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Ekosistemi

Gelişmiş üretim yöntemleri ve teknolojik gelişmeler sonucunda üretim değer zincirinde kritik veriler geçmişe göre çok daha kolay bir şeklide toplanabilmekte ve işlenmektedir. Tüm bu süreçlerde elde edilen verilerin doğru bir şekilde analiz edilerek karar alma ve optimizasyon süreçlerinde kullanılması yeni bir endüstriyel devrimin önünü açmıştır. Üretimde kullanılan bilgi teknolojileri ve operasyonel teknolojiler farklı alanlarda katma değer yaratmak için kullanılmaktadır. Kurumunuza katma değer kazandıracak Endüstri 4.0. araçlarına birlikte karar vereceğiz.


.

Dijital Dönüşüm Akademisi

Dijital dönüşüm konusunda gündemi takip ederek kendi kurumları bünyesinde dönüşüme başlamak isteyen her seviyedeki profesyoneller için kapsamlı eğitim portföyü sunmaktayız. Eğitimlerimizi sınıf eğitimi veya kurum içi eğitim şeklinde tamamen ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliyoruz.

  • Yöneticiler İçin Dijital Dönüşüm
  • Dijital İş Modelleri ve Dijital Dönüşüm
  • Dijital Çağda Liderlik
  • İnovasyon Yönetimi
  • Çevik Organizasyonlar ve Çevik Yönetim